LEXUS SELECT

Helhetslösningen som gör din begagnade Lexus lika enkel att äga som om du köpt en ny. Lexus SELECT gäller speciellt utvalda bilar som är äldre än två år och som genomgått en Kvalitetscertifiering med noggrann kontroll och eventuella påföljande åtgärder.

Alla Lexus SELECT-certifierade bilar omfattas av:

  • Garanti tills bilen är 8 år eller max 15 000 mil.
  • Garanti på hybridkomponenter tills bilen är 10 år eller max 20 000 mil.
  • Kvalitetscertifiering.
  • Lexus Euro Assistance 24/7.
  • Lexus Care – extraordinärt bilägande.
  • Lexus Financial Services – skräddarsydda finansieringslösningar.
  • Lexus Körklar – den bästa försäkringslösningen.

Besök lexus.se för mer information om Lexus SELECT och en komplett lista över
garantiåtaganden och villkor.

Sök begagnade bilar.

Kontakta mig


Namn:

Telefon:

E-post:

Meddelande: